ipec
logo
مرکز آموزشی گام

معرفی

معرفی چرا علی رغم ظرفیت های بسیار زیاد استانِ ما، کماکان مردم با چالش هایی مانند بیکاری، آلودگی های محیط زیستی، افزایش سن ازدواج، آسیب های اجتماعی و… دست و پنجه نرم می کنند؟ مسائل اصلی پیش‌روی پیشرفت استان ما چه می‌باشد؟ چرا این مسائل پیش‌روی استان در طول سالیان متمادی حل نشده اند؟ مردم چطور می توانند در اداره کشور مشارکت داشته باشند و به حل مسائل کمک کنند؟ نخبگان جوان چه مسئولیتی در این مسیر دارند؟ ما به عنوان نسل جوان و پیشران کشور، چطور می توانیم در جهت پیشرفت استان، کنش ها و فعالیت های مؤثری انجام دهیم؟ اگر حتی یکی از این سوالات، ذهن شما را به خود مشغول کرده است، احتمالاً شما می توانید پیشگامی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت باشید. واقعیت این است که تحقق آرمان های انقلاب و پیشرفت کشور، نیازمند یک حرکت عمومی است. حرکت عمومی زمانی محقق می شود که همه اقشار جامعه در جایگاه خودشان در مسیر پیشرفت استان و کشور خود فعالیت کنند. طبیعی است که هر حرکتی، نیاز به پیشگام و محرک دارد. به تعبیر رهبر انقلاب، جوانان متعهد باید این بار را به دوش بکشند. پیشگام بهانه‌ای است برای اینکه جوانان متعهد و دغدغه‌مند استان دور هم جمع شوند تا به کمک مربیان باسابقه دست و پنجه نرم کردن با مشکلات واقعی استانشان، درک پیچیدگی‌های آن ها و حل آن‌ها را تجربه کنند، پیشگامی‌ها چه ویژگی‌هایی کسب خواهند کرد؟ • با روش صحیح تفکر و شیوه انجام تحلیل علی آشنا خواهند شد. تا به وسیله آن چگونگی رسیدن به ریشه‌های اصلی یک مشکل را تمرین کنند. • با رویکردهای اشتباه در حل مسئله آشنا خواهند شد تا به وسیله آن چرایی حل نشدن مسائل مزمن و فراگیر استان را پیدا کنند • با روش کنشگری اجتماعی آشنا خواهند شد. در این روش به چگونگی ساخت جریان اجتماعی و همراه‌سازی اقشار مختلف مردم پرداخته‌ می‌شود تا پیشگامی‌ها بتوانند کنش‌هایی فراگیر و پایدار برای حل مسئله انجام دهند • با پیچ و خم‌ها و سختی‌های مسیر پیشرفت استان را آشنا خواهند شد به همین دلیل رویکردی متمرکز و صبورانه در حل مسائل استان اتخاذ خواهند کرد

تقویم

رویدادهایی که تاکنون برگزار شده است

مطلبی پیدا نشد

آخرین اخبار

مطلبی پیدا نشد

مطلبی پیدا نشد

مطلبی پیدا نشد

همکاران این رویداد