نشست تخصصی “اقتصاد مقاومتی در چهار گام”

مرکز آموزشی گام در مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ برای حدود بیست نفر از طلبه¬های مدرسه امام باقر ع برنامه¬ای یک روزه حول اقتصاد مقاومتی برگزار کرد. این برنامه در چهار قسمت و با موضوعهای زیر برگزار گردید.
• مبانی و مفاهیم اقتصاد مقاومتی ارائه توسط مهندس حسن حیدری
• تحریم ها و جنگ اقتصادی ارائه توسط مهندس مسعود براتی
• گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی ارائه توسط آقای صادق شهبازی
• موانع تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه توسط مهندس فیروزآبادی
این برنامه در محل ایتان، و از ساعت نه صبح تا شش عصر برگزار گردید و به نماز مغرب و عشاء ختم گردید. همچنین پس از نوبت صبح در محل سالن جلسات ناهار صرف شد.

دیدگاه ها

نظرات بسته شده است.