رسانه و پیشرفت

دوره رسانه و پیشرفت با هدف توانمندسازی علاقه مندان به نگارش یادداشت های تحلیلی و ایجاد شبکه ای از تحلیلگران رسانه ای در حوزه های مختلف اقتصادی توسط مرکز آموزشی گام
طراحی شده است.

شرکت کنندگان در این دوره طی دو روز، ضمن آشنایی با محورهای محتوایی که از مهم ترین مسائل روز کشور هستند، اصول فعالیت رسانه ای و یادداشت نویسی تحلیلی را در قالب کارگاه های آموزشی فرامی گیرند. منتخبان دوره با عضویت در شبکه نویسندگان پیشرفت ، به طور حرفه‌ای به یادداشت نویسی تحلیلی خواهند پرداخت.

مزایای شرکت در دوره رسانه و پیشرفت
1- شرکت کنندگان در دوره رسانه و پیشرفت علاوه بر کسب مهارت های لازم برای نگارش یادداشت های تحلیلی که کمک شایانی به افزایش قدرت نویسندگی شان می کند، با مهم ترین مسائل کشور در حوزه‌ی تخصصیِ دوره آشنا می‌شوند.
2-شرکت کنندگان منتخب، پس از شرکت در این دوره به عضویت شبکه نویسندگان در آمده و مشغول به نوشتن یادداشت برای خبرگزاری های معتبر کشور می شوند و مابه ازای هر یادداشتی که خواهندنوشت (با توجه به میزان کیفیت یادداشت) مبلغی را از طرف کارفرما دریافت خواهند کرد.
3-اعطای گواهی به شرکت کنندگان منتخب