دوره های آموزش مجازی

افراد دغدغه‌مند زیادی در سطح کشور هستند که تمایل دارند در مورد مسائل مختلف آگاهی و تحلیل کسب کنند. ارائه این مسائل با رویکرد مسئله‌محور و به نحوی که مخاطبان قدرت تحلیل پیدا کنند -نه اینکه صرفاً دریافت‌کننده تحلیل‌های آماده باشند- یکی از ماموریت‌های مرکز آموزشی گام در راستای توانمندسازی کنشگران برای حل مسائل کشور است.
به دلیل تکثر این مسائل و نیازمندی به این محتواها در اقصی نقاط کشور، مرکز گام اقدام به برگزاری مستمر دوره‌های آموزش مجازی کرده‌است تا افراد دغدغه‌مند به دلیل دسترسی پیدا نکردن به کارشناسان و محتوای تحلیلی آن‌ها، از اثرگذاری در مسائل کشور بازنمانند.