درخواست استاد و سخنران

1.درخواست استاد و سخنران
در صورتی که شما نیاز داشته باشید تا با یکی از موضوعات کشور و چالش‌های آن(برای مثال تحریم) آشنا شوید، می‌توانید از این خدمت استفاده کنید. متناسب با نیاز و سوالات شما، شبکه مشاوره فردی با تجربه و با رویکرد مسئله‌محور را به شما معرفی می‌کند و هماهنگی‌های اولیه را با ایشان انجام می‌دهد تا دانش خود در مورد موضوع درخواستیِ شما را در جمعتان به اشتراک بگذارد. لیست موضوعات قابل ارائه، در پایین صفحه قابل مشاهده است.