اقتصاد

هر فردی که مطالعات اقتصادی داشته است، احتمالاً تکثر نظرات و اختلاف عقیده‌ها در این عرصه توجه او را به خود جلب کرده باشد. نکته جالب این است که خیلی از اقتصادخوانده‌ها نیز به علت تکثر دیدگاه‌ها و عدم تناسب علمِ متعارفِ اقتصاد با برخی چالش‌های حکمرانی عرصه اقتصاد، خود را در تحلیل چالش‌های این عرصه و ارائه راهکارهایی برای حل معضلات اقتصادیِ کشور ناتوان می‌بینند.
این چالش‌ها و اهمیت دست‌یابی به فهم دقیق و واقعی از اقتصاد(که حتی عموماً با مطالعه منابع دانشگاهی نیز حاصل نمی‌شود)، باعث شد تا مرکز آموزشی گام، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی «اقتصاد+» کند.
شرکت کنندگان دوره‌های «اقتصاد+» محتوایی متفاوت و فراتر از آنچه در محیط های مرسوم آکادمیک (دانشگاه،دوره های مشابه و …) ارائه می‌شود، فرا می‌گیرند.
مزایای شرکت در دوره «اقتصاد+»
1.فراگیری اقتصاد فراتر از مباحث مرسوم آکادمیک
.2طرح مباحث مبتنی بر مسائل واقعی کشور
.3بهره گیری از اساتید باتجربه و آشنا با مسائل کشور
.4کلاس‌های آموزشی به همراه کارگاه‌های تمرین و مباحثه
.5اعطای گواهی پایان‌دوره