اخبار تکمیلی از سومین دوره ایران ۱۴۳۵

در تکمیل اخبار مربوط به “سومین دوره آموزشی ایران ۱۴۳۵” اطلاعاتی مبنی بر زمان و مکان دقیق این دوره مطرح شده است.
این دوره آموزشی از تاریخ هفتم الی دوازدهم شهریور ماه برگزار میشود. به این ترتیب که پذیرش دانشجویان محترم از بعدازظهر روز هفتم شهریور ماه انجام خواهد شد، فلذا صبح هشتم شهریور ماه شروع کلاس های آموزشی خواهد بود.
مکان این دوره مجتمع “یاوران مهدی” واقع در شهرستان قم، مسجد مقدس جمکران می باشد.

دیدگاه ها

نظرات بسته شده است.